hakan taş

hakan taş

NECÂTÎ BEG DİVANI’NDA BİR DÜZELTME VE TERCEMÂN ~ TERCÜMÂN ÜZERİNE
 
01 Nisan 2012
XV. yüzyıl Osmanlı şiirinin en önemli şairlerinden birisi olan Necâtî Beg [ö. 1509]’in, divanı...
DURMUŞ HOCAOĞLU [1948-2010] BİBLİYOGRAFYASI
 
01 Eylül 2010
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE TÜRÇE SÖZCÜKLERDE MED
 
01 Ekim 2008
Osmanlı aruz biliminde med, Arapça ve Farsça sözcüklerde bir uzun heceyi ya da sonu çift ünsüzle...
MEVLÂNÂ KABÛLÎ [1438-1478] VE DÎVÂN’INDAKİ TÜRKÇE ŞİİRLERİ
 
01 Mayıs 2007
Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Kabulî’nin doğum yeri bilinmemektedir.