Hakan Yekbaş

Hakan Yekbaş

FİHRİST-İ MAKÂMÂT AHMED AVNİ KONUK’A MI AİTTİR?
 
01 Ekim 2014
Bir kültür hazinesi olan divan şiirinin faydalandığı zengin kaynakların başında musiki ilmi...
16. ASIRDA YAŞAMIŞ BİR ŞAİRİN SERGÜZEŞTİ: HİNDÎ MAHMÛD VE ESERLERİ
 
01 Nisan 2012
Bugün yurt içi ve yurt dışındaki kütüphanelerde henüz adı ve eserleri bilinmeyen yüzlerle ifade...