Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

DİVAN ŞİİRİNDE SIHHAT-NÂMELER
SIHHAT-NÂME POEMS IN OTTOMAN POETRY


Bu makalede sıhhat ve hastalık konusunun divan şiirine yansımalarının genel değerlendirmesi yapılmış, sıhhat-nâme türünün divan şiirindeki yeri belirlenmeye çalışılmıştır.

Bu makalede sıhhat ve hastalık konusunun divan şiirine yansımalarının genel
değerlendirmesi yapılmış, sıhhat-nâme türünün divan şiirindeki yeri belirlenmeye
çalışılmıştır. Makalede sıhhat-nâmeler biçim, içerik ve üslûp özellikleri
açısından incelenmiş, son bölümde ise sıhhat-nâme türüne örnek teşkil edecek
dört sıhhat-nâme manzumesine yer verilmiştir.


Etiketler »  

Abstract
In this article the reflection of the subject of helath and sickness to Ottoman poetry ingenerally evaluated, the place of sıhhat-nâme poems in Otoman poetry is tried to determined.The sıhhat-nâme poems is examined in form, contex and style. Four sıhhat-nâme poemsgiven in the last part.

Keywords »