Halûk Gökalp

Halûk Gökalp

DİVAN ŞİİRİNDE SIHHAT-NÂMELER
 
01 Nisan 2006
Bu makalede sıhhat ve hastalık konusunun divan şiirine yansımalarının genel değerlendirmesi...