Hanife Koncu

Hanife Koncu

Edebiyat-Tarih Bağlamında Bir Mesnevi: “Dâstân-I Vefât-I İbrâhîm”
 
01 Aralık 2000
Dâstân-ı Vefât-ı İbrahim de bu ihtiyaç doğrultusunda meydana getirilmiştir. Edebiyat-tarih...