İ. Hakkı Aksoyak

İ. Hakkı Aksoyak

AHMET YESEVÎ'NİN RUMELİLİ BİR TAKİPÇİSİ: ÜSKÜPLÜ ATÂ ve TUHFETÜ'L-UŞŞÂK MESNEVİSİ
 
01 Ocak 2001
Büyük mutasavvıf Hoca Ahmed-i Yesevî "Hikmet" adlı şiirleriyle kültür tarihimizde yeni ufuklar...
Refî-İ Kâlâyî ve “Geçme Çubuk” Manzumesi
 
01 Aralık 2000
Kâlâyî'nin ailesine ilişkin bilgilerden sonra divanındaki 17 beyitlik “Berây-ı Geçme” başlıklı...