İkuko Suzuki

İkuko Suzuki

AHMET HAŞİM’İN ESTETİK ANLAYIŞINI BESLEYEN BİR KAYNAK OLARAK HAİKU
 
01 Nisan 2012
Bu incelemede Ahmet Haşim’in (1887 – 1933) kısa şiirleri, Japon estetiği, özellikle bir Japon...