Kemal Beydilli

Kemal Beydilli

SEKBANBAŞI RİSALESİ'NİN MÜELLİFİ HAKKINDA
 
01 Ocak 2005
Nizâm-ı cedîd reformlarını müdafaa sadedinde kaleme alınan/aldırılan risâleler cümlesinden olmak...
Kabakcı İsyanı Akabinde Hazırlanan Hüccet-İ Şer‘İyye
 
01 Aralık 2000
III. Selim ve Nizâm-ı Cedîd devrini sona erdiren ayaklanmanın başarı ile sonuçlanması akabinde...