Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

ABDÜLMECİD EFENDİ KÜTÜPHANESİ: SON HALİFE ABDÜLMECİD EFENDİ’NİN ENTELEKTÜEL HAYATININ SİMGE MEKÂNI
“ABDÜLMECID EFENDI LIBRARY: THE SYMBOLIC PLACE OF HIS INTELLECTUAL LIFE OF THE LAST CALIPH ABDÜLMECID EFENDI”


Bilgi, Osmanlı toplumu içerisinde vakıflar tarafından cami, medrese ve kütüphane vasıtasıyla aktarılmıştır. Yüzyıllar boyu topluma ve eğitim-öğretim kurumlarına hizmet eden kütüphaneler, Tanzimat sonrasında ise dönemin şartlarına uygun faaliyet göstermişlerdir.

Bilgi, Osmanlı toplumu içerisinde vakıflar tarafından cami, medrese ve kütüphane
vasıtasıyla aktarılmıştır. Yüzyıllar boyu topluma ve eğitim-öğretim kurumlarına
hizmet eden kütüphaneler, Tanzimat sonrasında ise dönemin şartlarına uygun faaliyet
göstermişlerdir. Abdülmecid Efendi Kütüphanesi: Son Halife Abdülmecid Efendi’nin
Entelektüel Hayatının Simge Mekânı isimli yazımızda amacımız, Halife Abdülmecid
Efendi’nin kütüphanesini onun muhitiyle birlikte analiz etmektir. Bu bakış açısıyla
Abdülmecid Efendi’nin okuma merakı, kitaba olan ilgisi ve kütüphanesindeki
koleksiyonlar üzerinde durulacaktır. Şahsına hediye edilen eserlerin ithaf yazılarında,
Abdülmecid Efendi’nin sanatçı kimliğine vurgu yapan ifadelere de rastlamak
mümkündür. Abdülmecid Efendi’nin entelektüel kimliği için bir simge olarak
nitelendireceğimiz kütüphanesindeki kitaplar, çok çeşitli konu başlıklarından
oluşmaktadır. Kütüphanesindeki çok katmanlı kitap koleksiyonu, farklı dillerden ve
konulardan müteşekkildir. Bu konu çeşitliliğini, Abdülmecid Efendi’nin çok yönlü ve
gelişmeye açık profiliyle ilişkilendirebiliriz.


Etiketler »  

Abstract
Knowledge in Ottoman society was transmitted through mosques, waqfs andlibraries operated by foundations. The libraries, which served the society andeducational institutions for centuries, operated in accordance with the conditions ofthe period after the Tanzimat. In our essay titled Abdülmecid Efendi Library: TheSymbolic Place of his Intellectual Life of the Last Caliph Abdülmecid Efendi, ouraim is to analyze the library of the last Caliph Abdülmecid Efendi together with hisnetwork. From this point of view, Abdülmecid Efendi's reading curiosity, hisinterest in books and the collections in his library are emphasized. He analyzed thebooks and sometimes took notes in his books. In the dedicatory inscriptions of theworks gifted to him, it is also possible to find expressions emphasizing AbdülmecidEfendi's artistic identity. His library, which can be considered as a symbol for theintellectual identity of Abdülmecid Efendi, consists of a wide variety of subjects anddifferent languages. We can associate the diversity of subjects in the library withAbdülmecid Efendi's versatile and open to development profile.

Keywords »