Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

15. VE 16. YÜZYILDA ALMAN KÜLTÜRÜNDE TÜRKLERLE İLGİLİ ASTROLOJİK KEHANETLER
ASTROLOGIC PROPHECIES ABOUT THE TURKS IN THE 15TH AND 16TH CENTURY


Kehanetlerin 15. ve 16. yüzyılda Alman kültüründe son derece etkin olduğunu ve güç bir hayat süren toplumun tekrar ümitlenmesine vesile oldukları bilinmektedir.

Kehanetlerin 15. ve 16. yüzyılda Alman kültüründe son derece etkin
olduğunu ve güç bir hayat süren toplumun tekrar ümitlenmesine vesile
oldukları bilinmektedir. Bu tarz kehanetler dönem dönem Papalar tarafından
yasaklansa da, fermanların çokluğundan, yasaklamalara uyulmadığı
ortaya çıkmaktadır. Türklerle ilgili astrolojik kehanetlerin fazlalığı ise
dikkat çekicidir ve içerik itibariyle benzerlikler göstermektedir. Bu doğrultuda
15. ve 16. yüzyılın Almanya’sında Türklerle ilgili astrolojik kehanetlere
genel bir bakış sunulacaktır. Bunun için öncelikle 15. yüzyılda astrolojik
kehanetler ile tarihi olayları yorumlamaya çalışan Hermann Schedel, Joseph
Grünpeck, Johannes Trithemius, Johannes Lichtenberger ve Yukarı Ren
Bölgesi Devrimcisi (Oberrheinischer Revolutionär) gibi kehanetlerde bulunmuş
etkin isimlere yer verilecektir. Ardından 16. yüzyıla damgasını
vuran Martin Luther ve Philipp Melanchthon gibi teologların kehanet konusuna
bakışı irdelenecek, dönemin önemli kahinleri tanıtılacak ve kehanetleri
hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca 16. yüzyıla ait Türklerle ilgili
kehanetlerin genel itibariyle ortak yönleri ve benzerlikleri tespit edilmeye
çalışılacaktır. Son olarak Aziz Methodius’un Türklerin Köln’de yok edileceğine
dair kehaneti (1540), Avusturyalı Michael von Aitzing’in 1591
yılına ait Kehaneti ve Alman David Herlitz’in Türklere İlişkin Kehaneti
(1597) detaylı olarak incelenecektir. Bunun için önce yazarlara ilişkin
bilgiler verilecek, ardından kehanetler içerik itibariyle incelenecek ve Türklerle
ilgili kısımlar analiz edilecektir. Çalışmanın sonuç kısmında ise incelenen
kehanetlerin değerlendirilmesi yer alacaktır.


Etiketler »  

Abstract
It is widely agreed that the influence of prophecies of the 15th and 16th century inGerman culture were great and that they gave hope to the people leading a hard life.It has been revealed that despite the bans imposed by the Popes from time to time onphophecy making, they were not obeyed much. The number of astrologic propheciesabout the Turks are remarkably big and the similarities in their contents are evident.This study seeks to investigate the general characteristics of the astrologic propheciesabout the Turks in the 15th and 16th century German culture. Thus, influentialnames of the 15th century like Hermann Schedel, Joseph Grünpeck, JohannesTrithemius, Johannes Lichtenberger and Upper Rhine Region Revolutioner(Oberrheinischer Revolutionär), all of whom tried to interpret the the historicalevents by astrologic prophecies, are mentioned in the study. Theologians like PhilippMelanchthon and Martin Luther who hold similar prophetic views, as well as otherprominent names of the 16th century in phophecy-making will then be discussed. Itis also seeks to explore the similar aspects of the prophecies in general about the Turksin the 16th century. Finally, the prophecy attributed to Saint Methodius for thedefeat of the Turks in Cologne (1540), the one attributed to Austrian Michael vonAitzing (1591) and the prophecy made by German David Herlitz about the Turksare to be examined in details. For this, some background information about thesenames will be presented in advance and the prophecies will be searched thoroughly forthe parts that concern the Turks to be revealed. The evaluation of the phophecies to bestudied will be given in the conclusion.

Keywords »