M. Nejat Sefercioğlu

M. Nejat Sefercioğlu

Nev‘î'nin Bahar ve Kış ile İlgili İki Gazeli
 
01 Mayıs 2003
Nev’î, Dîvan edebiyatımızın İran edebiyatının tesirinden kurtulup zirveye ulaştığı ve Fuzûlî,...
Divan Şiirinin Çevreye Bakışı
 
01 Nisan 1999
Divan Şiirinin Çevreye Bakışı