Mehmet Ersan

Mehmet Ersan

Birinci Haçlı Seferi'ne Katılan Asiller Arasında Cereyan Eden Mücadeleler
 
01 Ocak 2000
Bu makalede, 1096 yılında başlayan I. Haçlı seferi sırasında ve 1144'de Urfa'nın fethine kadar...