Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

Osmanlı Aile Hukukunda Küfüvün (Denklik) Tatbikatı ile İlgili Bir Değerlendirme


Osmanlı Aile Hukukunda Küfüvün (Denklik) Tatbikatı ile İlgili Bir Değerlendirme

Bu çalışmaya başlık olarak seçilen küfüv-kifâet konusu İslam hukuku ile ilgili eserlerde esaslı ve teferruatlı bir şekilde ele alınmış ve enine boyuna tartışılmıştır. Ayrıca İslâm hukukunu tatbik eden bir devlet olarak Osmanlı Devleti’nin hukukuyla ilgili araştırma-incelemelerde konunun titizlikle ele alınıp ortaya konulduğu muhakkaktır. Burada bu konunun bir alt başlıkla ele alınması ise, küfüv mefhumunu bir hukuki ıstılah olarak nazari tartışmak yerine ameli tatbikatıyla alakalı bir değerlendirme yapmaktır. Türklerin İslâm hukukundan aldıkları ıstılahî bir mefhum olan küfüv kelimesini ameli ve tatbiki taraflarıyla tetkik ederken konunun daha iyi anlaşılabilmesi için tabiî olarak bazı umumi bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Buna binaen aile, ev-lenme, Türk ailesi gibi mefhumlar hakkında kısaca bilgi vermekte fayda bulunmaktadır.