Meryem Kaçan Erdoğan

Meryem Kaçan Erdoğan

BUDİN BEYLERBEYİ SOKULLU MUSTAFA PAŞA’NIN MACARİSTAN’DAKİ HAYRATI
 
01 Ocak 2019
Sokullu Mehmed Paşa’nın amcazadesi olan ve önemli görevlerde bulunan Sokullu Mustafa Paşa, iyi...
BOZGUN YILLARINDA (1683-1699) RUMELİ’DE EŞKIYALIK FAALİYETLERİ
 
01 Ocak 2019
Eşkıyalık, hemen her toplumda çeşitli sebeplerle ortaya çıkan sosyal bir olgudur. Özellikle...
HADIM HAFIZ AHMED PAŞA’NIN MISIR’DAKİ EVKAFI (XVII VE XVIII. YÜZYILDAKİ DURUMU)
 
01 Nisan 2015
Hadım Hafız Ahmed Paşa Arnavut kökenli olup Enderun’da yetişmiş ve üst düzey devlet görevlerinde...
XVI. Yüzyılda Halep’te Bir Osmanlı Vakfı: BEHRAM PAŞA KÜLLİYESİ
 
01 Mayıs 2010
Osmanlı hakimiyetinden sonra külliyenin fiziki yapısında esaslı bir değişiklik olmamıştır. Sadece...
Rusçuk’ta Bektaşî Tekkeleri: TAY HIZIR ALİ BABA VE HORASANÎ ALİ BABA TEKKELERİ
 
01 Ekim 2008
Rusçuk’ta bulunan Bektaşî tekkeleri arasında Tay Hızır Ali Baba ve Horasanî Ali Baba Tekkeleri de...