Mesut Koçak

Mesut Koçak

RAFAEL ROMANININ TERCÜMESİNE DAİR RECAİZADE MAHMUD EKREM’İN TENKİDİ VE HÜSEYİN DÂNİŞ’İN CEVABI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
 
25 Haziran 2021
Bu makale, her iki metnin neşri ve değerlendirmesi ile birlikte hem Türk edebiyatının en önemli...