Metin Ziya Köse

Metin Ziya Köse

MÜSLÜMAN ESİRLER, HRİSTİYAN ARACILAR: GALATA’DA AVRUPALI FİDYE TÜCCARLARI (1600-1700)
 
01 Haziran 2018
Osmanlı İmparatorluğu’nda Avrupa’dakinin aksine resmi bir fidye teşkilatı olmadığından Akdeniz’de...