Müberra Gürgendereli

Müberra Gürgendereli

Örfî Mahmud Ağa Ve Mahabbetnâme Mesnevîsi
 
01 Mayıs 2002
Makalede ayrıca şairin Leylâ vü Mecnûn mesnevîsinin bilinmeyen bir nüshası da tanıtıl-mıştır....

En Çok Okunan