Muhsin Macit

Muhsin Macit

Karakoyunlu Hükümdarı Cihânşâh'ın Dinî-Mistik Evreni
 
01 Mayıs 2002
15. yüzyılın belirsiz dinsel yapısı içinde hem Sünnî hem de Şiî eğilimli sufîleri himâye eder....