Müjgân Çakır

Müjgân Çakır

“PEŞTELİ HİSÂLÎ DÎVÂNI” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
 
01 Ekim 2008
Bu yazıda yukarıda adı geçen çalışma, tespit ettiğimiz kimi yanlışlıklara da değinilerek...