Mustafa Özkat

Mustafa Özkat

SULTAN III. MURAD’IN LUGAZLARI VE BU LUGAZLARA YAZILAN CEVAPLAR
 
03 Temmuz 2020
Klasik Türk edebiyatı ürünlerinin birçoğunda anlamı gizleme, örtme, îmâ etme ya da sezdirme...
TRABZONLU ŞÂKİR AHMED PAŞA (ÖL. H. 1234/1819) VE DİKKATLERDEN KAÇAN BİR ESERİ: HULÂSATÜ’L-AHKÂM
 
01 Ekim 2016
XVIII. yüzyılın ikinci yarısı ile XIX. yüzyılın başlarında yaşamış Trabzonlu Şâkir Ahmed Paşa,...
Darüşşafakalı Bir “Ara Nesil” Şairi: AHMED VEFÂ BEY
 
01 Nisan 2015
Ahmed Vefâ Bey (1868-1901), büyük bir bölümü “bîmâr-hâne” denilen akıl hastanelerinde geçmiş 33...