Namık Açıkgöz

Namık Açıkgöz

Klâsik Türk Şiiri Tenkid Terminolojisi ve
 
01 Ocak 2000
Tezkire ve dîvanlarda yer alan bu kelimelerle değerlendirilen klâsik şiirin modern mânâda bir...

En Çok Okunan