Nejdet Ertuğ

Nejdet Ertuğ

OSMANLI KEFALET SİSTEMİ VE ESNAF BİRLİKLERİ UYGULAMASI
 
01 Nisan 2015
Osmanlı döneminde kefalet uygulaması bireysel ve toplu kefalet olarak iki ayrı grupta...
18. ASIR İSTANBUL ŞER‘İYYE SİCİLLERİNDE, MİRAS VE SATIŞ HÜCCETLERİNDEKİ SOSYAL NİTELİKLİ VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
01 Temmuz 2004
Şeriyye sicilleri Osmanlı sosyal ve kültürel tarihinin birinci el kaynakla-rının en...