Nilgün Açık

Nilgün Açık

Fuzûlî'nin
 
01 Ocak 2000
Klâsik Türk şiirinde, kelimelerin oluşturduğu hayal dünyasına girmek, kelimenin arka planındaki...

En Çok Okunan