Nurfeddin Kahraman

Nurfeddin Kahraman

İSA SOFİ TÜRBESİ: TEZYİNATI VE TÜRKLERİN İSLAMLAŞMA SÜRECİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
01 Ağustos 2019
Türklerin İslamiyet’i kabul süreci kitabî ve şifahî olarak iki yoldan ilerlemiştir. Yerleşik...