Nusret Gedik

Nusret Gedik

ARŞİV BELGELERİNE GÖRE TÜRKÇE YAZILMIŞ II. BAYEZİD MEDHİYELERİ
 
21 Aralık 2022
Klasik Türk edebiyatının en önemli edebî ürünlerinden biri olan medhiyeler, bu edebiyatın...
XV. YY. ŞAİRİ TÂLİ’Î’NİN MISIR KASİDESİ
 
01 Mayıs 2019
Tâli’î (ö. 925/1519), klâsik Türk edebiyatının temel kaynakları olan tezkireler başta olmak üzere...
GEMİCİ DİLİ İLE KILIÇ ALİ PAŞA HİCVİYYESİ
 
01 Ekim 2017
Bu yazıda XVI. yy.’da yetişmiş, Osmanlı ve Batı kroniklerinin daima övgü ile bahsettiği...