Ömer Zülfe

Ömer Zülfe

OSMANLI ŞİİRİNDE YOL KESMEK DEYİMİ
 
01 Ağustos 2019
Osmanlı şairlerinin sözcükleri ve sözleri hakikat ve mecaz manalarına işaret edecek şekilde...
RAHÎKÎ [Ö. 953/1546] VE ŞİİRLERİ
 
01 Eylül 2009
Türk kültürü incelemeleri dergisi
DELİ BİRADER GAZÂLÎ’NİN CERR-NÂME’Sİ
 
01 Mayıs 2008
Gazâlî’nin eski şiir mecmualarında rastlanan manzumeleri on altıncı asrın günlük hayatından mühim...
“ÜSKÜF” ÜZERİNE
 
01 Ocak 2005
Üsküf, Osmanlı toplumunda değişik alanlarda kullanılan ve çeşitli özellik-leriyle şiire yansıyan...