Orhan SÖYLEMEZ- Ömer Faruk ATEŞ

Orhan SÖYLEMEZ- Ömer Faruk ATEŞ

TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASINDA MODERN CUMHURİYETLERE GİDEN SÜREÇTE EDEBİYATIN ROLÜ
 
23 Aralık 2023
XX. yüzyıldan itibaren Türk dünyasında ortaya çıkan cumhuriyet rejimleri, modern ulus-devlet...