Recep Ahıshali

Recep Ahıshali

OSMANLI MERKEZ BÜROKRASİSİNDE SEFER YAPILANMASI VE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER
 
01 Mayıs 2016
Osmanlı merkez bürokrasisi padişah idaresinde yapılan seferlerde merkezdeki gibi yer almış,...
TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ BİBLİYOGRAFYASI (XXI-XXX)
 
01 Ekim 2014
TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ BİBLİYOGRAFYASI (XXI-XXX)
Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Bilinmeyen Bir Risâlesi: “RİSÂLE-İ ÂLÎ-İ ÂLİM BERÂY-I KÂTİB KASIM-I RÂSİM”
 
01 Ekim 2014
Osmanlı tarihinin önemli yazarlarından birisi olan Gelibolulu Mustafa Âlî’ye ait olan ve şimdiye...
TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ BİBLİYOGRAFYASI (XI-XX)
 
01 Eylül 2009
1999 yılında yayın hayatına başlayan Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, XXI. sayısı ile 10....