Sadi S. Kucur

Sadi S. Kucur

VEKÎL-İ HÂSSLIK VE SELÇUKLU SARAYLARINDA ÜSTÂDÜ’D-DÂRLIK
 
01 Nisan 2006
Nizâmülmülk’ün Siyâset-nâme’sinde zikredilen “vekîl-i hâss” ünvanı araştırma eserlerde analitik...