Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

BALKAN SAVAŞI’NDA (1912-1913) SELÂNİK’İN TESLİMİ
THE SUBMISSION OF THESSALONICA IN THE BALKAN WAR (1912 - 1913)


Çalışmada, teslim süreci öncesi Selânik çevresindeki gelişmeler, teslimin nedenleri, teslimden sonra komutan ve askerlere yapılan sürgün ve mezalim, askerlerin Anadolu’ya getirilmeleri, Selânik’te Osmanlı Devleti’ne ait para, değerli eşya ve arşivlere el konulması, arşiv belgelerinin Atina’ya götürülme süreçleri ile Selânik’te teslim olan askerlerin sayısı gibi konular incelenmiştir.

Bu makalede I. Balkan Savaşı esnasında, Garp cephesinde Sekizinci

Kolordu Komutanı olan Hasan Tahsin Paşa tarafından Selânik’in 9 Kasım

1912 tarihinde savaş yapılmadan Yunanlılara teslim edilmesiyle ortaya

çıkan gelişmeler konu edilmektedir. Çalışmada, teslim süreci öncesi Selânik

çevresindeki gelişmeler, teslimin nedenleri, teslimden sonra komutan ve askerlere

yapılan sürgün ve mezalim, askerlerin Anadolu’ya getirilmeleri,

Selânik’te Osmanlı Devleti’ne ait para, değerli eşya ve arşivlere el konulması,

arşiv belgelerinin Atina’ya götürülme süreçleri ile Selânik’te teslim

olan askerlerin sayısı gibi konular incelenmiştir. Makalenin ana kaynağını

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki belgeler oluşturmaktadır. Ayrıca, son

dönemde yayınlanan hatırat ve Balkan Savaşları ile ilgili yapılmış çok

sayıda yerli ve yabancı araştırma da çalışmada kullanılmıştır.


Etiketler »  

Abstract
With this article we aim to enlighten the developments that occurred in the aftermath of the surrender of Thessalonica, without any resistance, to the Greeks on 9th November, 1912 during the I. Balkan War by Hasan Tahsin Pasha, Commander of the 8th Army Corps on the Western Front. The study is inclusive of such issues as the developments around Thessalonica prior to the process of submission, the reasons for submission, the exile and oppression applied to the commanders and troops after the submission, the transportation of soldiers to Anatolia, the expropriation of the money, valuable articles and archives belonging to the Ottoman State in Thessalonica, the process of conveyance of the archives to Athens as well as the number of the soldiers that surrendered in Thessalonica. The main source of the article is made up of the documents at the Ottoman Archives of the Prime Ministry. Also, the recently published memoirs and a great number of native and foreign researches carried out about the Balkan Wars were referred to in the study.

Keywords »