Salim Aydın

Salim Aydın

BALKAN SAVAŞI’NDA (1912-1913) SELÂNİK’İN TESLİMİ
 
01 Haziran 2018
Çalışmada, teslim süreci öncesi Selânik çevresindeki gelişmeler, teslimin nedenleri, teslimden...