Sebahat Deniz

Sebahat Deniz

KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE “YETİM”
 
29 Aralık 2018
Bir insanın hayatında derin izler bırakan hadiselerden birisi çocukluk dö-neminde yetim kalmasıdır.
DÜBEYT (DÜBEYTÎ) HAKKINDA
 
01 Nisan 2006
Kaynaklarda genellikle rubâî karşılığında kullanıldığı söylenen “dübeyt” terimi İslâmî...
BOYACIOĞLU’NUN “ANÂSIR-I ERBA'A” ADLI MESNEVÎSİ
 
01 Ocak 2000
Eserde anâsır-ı erbaânın özellikleri ve bu özelliklerin insan yapısındaki mukabilleri...
Kutadgu Bilig ve Türk Mesnevî Edebiyatındaki Yeri
 
01 Nisan 1999
Kutadgu Bilig ve Türk Mesnevî Edebiyatındaki Yeri