Seda Aydın

Seda Aydın

ŞERH-İ DÎVÂN-I SULTAN SELÎM-İ EVVEL
 
01 Mayıs 2019
Bu eser, XIX. yüzyılda Manastırlı Dâniş Ahmed Efendi (ö. 1316/1898) tarafından Destâvîz-i Dâniş...
SULTAN-ŞAİR OLARAK YAVUZ SULTAN SELÎM
 
01 Mayıs 2019
Çalışmada, Selîmî’nin çizmiş olduğu sultan-şair portresi Farsça Dîvân’ında yer alan gazellerden...