Serkan Özdemir

Serkan Özdemir

SERVET-İ FÜNÛN DEVRİNDE EDEBÎ TENKİDİN YÖNTEMİNE DAİR TARTIŞMALAR
 
17 Temmuz 2023
“Tenkit”, “seçme”, “ayırma” anlamındaki Arapça “nakd” kökünden türer. Servet-i Fünûn devrinde...
Batılılaşmanın Sosyo-Kültürel Parodisi: ARABA SEVDASI
 
01 Ekim 2018
Araba Sevdası’nda Batılılaşma çerçevesinde ortaya çıkan sosyal ve kültürel değişimler parodik bir...