Serkan Özdemir

Serkan Özdemir

Batılılaşmanın Sosyo-Kültürel Parodisi: ARABA SEVDASI
 
01 Ekim 2018
Araba Sevdası’nda Batılılaşma çerçevesinde ortaya çıkan sosyal ve kültürel değişimler parodik bir...