Anadolu Sahasında Yazılmış Bir Tarım Eseri : “FELAHAT-NAME”
A WORK ON AGRICULTURE WRITTEN IN THE ANATOLIAN PERIOD


XIV. yüzyıldan itibaren Anadolu sahasında tarım eserleri yazılmaya başlanmıştır.

XIV. yüzyıldan itibaren Anadolu sahasında tarım eserleri yazılmaya
başlanmıştır. Ağaç isimleri, meyve adları, ağaç dikimi ve aşılaması ile ilgili
unsurların yer aldığı, tarım konusunda yazılmış eserlerden biri de Ali
Kuşçu’nun “Felahat-name” adlı eseridir. Tarım alanında kullanılan
sözcükleri içermesi sebebiyle bu alanın kelime hazinesinin ortaya konulması
bakımından önemli bir eserdir. Bu makalede eser transkripsiyonlu metin
hâlinde verilmiş, eserde geçen imlâ, ses ve şekil bilgisi özellikleri üzerinde
durulmuş ve metinde geçen kelimelerin sözlüğü hazırlanmıştır.


Etiketler »  

Abstract
The lands of Anatolia witnessed the first written works on agriculture only in the 14thcentury. One of these works by Ali Kuşçu is called “Felahat-name-i Díger”, wherenames of trees and fruits could be found besides the principles of forestation andinoculation. A great emphasis is also attached on this work as it includes a wide range ofvocabulary related to the field of agriculture. This article is introduced in the form of atranscribed text in which phonological and morphological features as well as the spellinghave been illustrated while a dictionary is prepared for the words.

Keywords »