Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

BİR TÜR FAL KİTABI: İHTİLÂC-NÂME
A TYPE OF FORTUNE BOOK: IHTILÂC-NÂME


Türk kültürü incelemeleri dergisi

İnsan vücudundaki bazı organların istem dışı kasılıp gevşemesi
şeklinde ifade edilecek seğirmeler, geçmişten bugüne iyi veya kötü şeylerin
habercisi sayılmıştır. Bir ilim çeşidi olan ilm-i ihtilâc konusunda, bazen
ihtilâc-nâme bazen de seğir-nâme adlarıyla eserler yazılmıştır. Geleceğe dair
beklentilerin yer aldığı bu eserlerde Türk toplumunun folklor unsurları
görülür.
Bu yazıda, türünün özelliklerini yansıtan, müellifi bilinmeyen, İhtilâcnâme
adını taşıyan metin üzerinde durulacaktır.


Etiketler »  

Abstract
Throughout the history, involuntarily twitching of some organs in the humanbody has been regarded as the signs of good or bad things. Ilm-i ihtilâc is considered asscience and there are written literature which is sometimes named ihtilâc-nâme andsometimes segir-nâme. Turkish folklore motives can be seen in the literature in whichfuture expectations are covered.This article is about the Ihtilâc-nâme by unknown author and it’s charecteristics of thetype.

Keywords »