Sezer Özyaşamış Şakar

Sezer Özyaşamış Şakar

BİR TÜR FAL KİTABI: İHTİLÂC-NÂME
 
01 Mayıs 2010
Türk kültürü incelemeleri dergisi
Anadolu Sahasında Yazılmış Bir Tarım Eseri : “FELAHAT-NAME”
 
01 Ekim 2006
XIV. yüzyıldan itibaren Anadolu sahasında tarım eserleri yazılmaya başlanmıştır.