Süheyla Yenidünya

Süheyla Yenidünya

Sultana Nasihatler: İBRAHİM REFET EFENDİ VE SULTAN II. MAHMUD’A ÖĞÜTLERİ
 
01 Kasım 2015
XVI. yüzyılın son çeyreğinden itibaren “imparatorluk sisteminin çöküşü olarak algılanan” devlet...
III. SELİM DEVRİ’NDE MERKEZÎ YAPININ VE RUMELİ’NİN YENİDEN ORGANİZASYONUNA DAİR BİR LAYİHA
 
01 Nisan 2014
Sorun odaklı kaleme alındıkları ve kendi içerisinde belli çözümler sunduklarından dolayı dönemin...