Tanju Oral Seyhan

Tanju Oral Seyhan

MEMLÛK KIPÇAKÇASIYLA YAZILMIŞ DU‘A’Ü'S-SEYFI
 
01 Ekim 2003
Memlûk Kıpçakçasıyla yazılmış bilinen eserlere muhtemelen Ebû Abdul-lah Muhammed Dimyatî...