Uğur Demir

Uğur Demir

HİLAFETİN OSMANLIYA DEVRİ MESELESİ VE BUNA DAİR BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ
 
01 Mayıs 2019
Bu çalışma temelde iki b.lümden oluşur. Birinci b.lümde Mısır’daki son Abbasi Halifesi III....
MUKADDES EMANETLERİN İSTANBUL’A İNTİKALİ
 
01 Mayıs 2019
Mukaddes emanetler Hz. Peygamber’e, diğer Peygamberlere, âl-i Resûl’e, Hulefai Raşidin’e,...
Selim Karahasanoğlu, Kadı ve Günlüğü, Sadreddinzâde Telhisî Mustafa Efendi Günlüğü (1711-1735)
 
01 Ocak 2013
Selim Karahasanoğlu, Kadı ve Günlüğü, Sadreddinzâde Telhisî Mustafa Efendi Günlüğü (1711-1735),...