Üzeyir Aslan

Üzeyir Aslan

BİR SERGÜZEŞTNAME YAZISININ SERGÜZEŞTNAMESİ
 
01 Nisan 2014
BİR SERGÜZEŞTNAME YAZISININ SERGÜZEŞTNAMESİ
XVIII. YÜZYIL MUTASAVVIF ŞAİRLERİNDEN FAHRÎ AHMED VE ELİF-NAME ŞERHİ
 
01 Ekim 2008
Türk edebiyatında değişik şekillerde pekçok örneği görülen elif-nameler; aruz ya da hece ile...
XVIII. Yüzyılda Yazılmış Hülle Konulu Bir Mesnevî: VÂSIK-ZÂDE RE’FET EFENDİ VE HÜLLE-NÂME’Sİ
 
01 Ekim 2006
Hülle, üç talâkla boşanmış bir kadının ayrıldığı kocasına tekrar dönebilmesi için bir başka...
Hanife Dilek Batislam, Hasbıhâl-i Sâfî
 
01 Ekim 2003
Hanife Dilek Batislam, Hasbıhâl-i Sâfî, İnceleme-Metin-Tıpkıbasım, Kitabevi, İstanbul 2003, 197...