Veysel Göger

Veysel Göger

OSMANLILARIN KANDİYE KUŞATMASI SIRASINDA GİRİT ADASI’NDA KURDUKLARI TOPHANE (1666-1670)
 
01 Haziran 2018
Bu çalışmada Osmanlıların Kandiye kuşatması sırasında kale karşısına yaptıkları tophane...
MORA'NIN İSTİRDÂDINA DAİR BİR KAYNAK DEĞERLENDİRMESİ VE NÂDİR'İN VÂKI‘ÂT-I GAZAVÂT'I
 
01 Nisan 2009
Osmanlı, idaresine tam olarak II. Bayezid zamanında giren Mora Yarımadası’nı 1699 Karlofça...