SERVET-İ FÜNÛN EDEBÎ TOPLULUĞUNUN DAĞILMA SÜRECİNDE “ŞİİRİMİZ” MAKALESİ

Servet-i Fünûn dergisi etrafında toplanan ve aynı adla anılan edebiyat topluluğunu oluşturan şair ve yazarlar, özellikle...

01 Ocak 2013

 
ALİ EKREM’İN ŞİİRLERİNDE MERHAMET TEMİ

Yeni Türk şiirinde ilk dikkat çekici örneklerden biri olarak Âkif Paşa’nın torunu için yazdığı mersiyede görülen merhamet...

01 Ocak 2013


Most Read