Pragmatische Grundlagen Der Skopostheorie

1970’lerde edimbilimsel dönüm noktası, dilbilime yeni bir yön kazandırmakla birlikte çeviribilimin özerklik elde etmesinde...

26 Aralık 2019


Most Read