Ermeni Propagandasının Gölgelediği Gerçek: TEHCİR KANUNU VE I. DÜNYA SAVAŞI’NDA ARAP TEHCİRİ

I. Dünya Savaşı sırasında 27 Mayıs 1915 tarihinde çıkarılan tehcir kanunu sa-dece Ermenilere uygulanmamıştır.

01 Temmuz 2004

 
MÜTAREKE DÖNEMİNDE GAYRİMÜSLİM MUHACİRLERİN İSKÂNI

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti, İtilâf Devletlerine karşı bir ölüm-kalım mücadelesine girişti.

01 Nisan 2006

 
İnsan Hakları Ve Ermeni Sorunu-İttihat Terakkiden Kurtuluş Savaşına" Adlı Eserin İddiaları Hakkında Bazı Tenkitler

Bölgedeki ekonomik ve teknik şartların yetersizliği kayıpları önlemek için başvurulan bütün tedbirlere rağmen; göç...

01 Aralık 2000


Most Read