MISIR VALİSİ MEHMED ALİ PAŞA'NIN BÂBIÂLÎ'YE KARŞI TUTUMU ve 1836'DA KENDİSİ İÇİN HAZIRLANAN SUİKAST PLANI

Mısır Meselesi, XIX. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalanmanın eşiğine getiren en önemli sorunlardan biriydi.

01 Nisan 2009

 
Mısır Meselesinde İlk Rus Hamlesi: MURAVYEV VE RAPORU

Osmanlı Devleti valilerinden olan Mehmed Ali Paşanın 1831'deki isyanının nedenleri, safhaları ve sonuçları pek çok eserde...

01 Ocak 2005

 
Sultana Nasihatler: İBRAHİM REFET EFENDİ VE SULTAN II. MAHMUD’A ÖĞÜTLERİ

XVI. yüzyılın son çeyreğinden itibaren “imparatorluk sisteminin çöküşü olarak algılanan” devlet ve toplumun içine düştüğü...

01 Kasım 2015


Most Read