Pragmatische Grundlagen Der Skopostheorie

1970’lerde edimbilimsel dönüm noktası, dilbilime yeni bir yön kazandırmakla birlikte çeviribilimin özerklik elde etmesinde...

26 Aralık 2019

 
ESKİ TÜRK VE HİNT KÜLTÜRLERİNDE HÜKÜMRANLIKLA İLGİLİ MEFHUMLAR

Bir çok kadim milletin kültürlerinde monarşik devlet yönetimi ve hükümranlıkla ilgili mefhumlar benzerlik göstermektedir.

01 Mayıs 2016

 
Sosyalizm Sonrası Kırgız Edebiyatı: Kriz mi, Rönesans mı?

Sosyalizm Sonrası Kırgız Edebiyatı: Kriz mi, Rönesans mı?

01 Haziran 2000


Most Read