MORA'NIN İSTİRDÂDINA DAİR BİR KAYNAK DEĞERLENDİRMESİ VE NÂDİR'İN VÂKI‘ÂT-I GAZAVÂT'I

Osmanlı, idaresine tam olarak II. Bayezid zamanında giren Mora Yarımadası’nı 1699 Karlofça antlaşmasıyla terk etmek...

01 Nisan 2009

 
OSMANLI VERGİ DEFTERLERİNDEN ŞARAPCILIK İLE İLGİLİ BULGULAR (15-17. YY.)

This paper presents qualitative and quantitative data from Ottoman registers on viniculture and wine production in Greek...

01 Ocak 2001


Most Read