ALEMDAR MUSTAFA PAŞA'NIN MUHALLEFATI

Ayanlıktan sadrazamlığa yükselen Alemdar Mustafa Paşa, İstanbul’daki yaşamının dördüncü ayında Yeniçeri ayaklanması...

01 Eylül 2009

 
Rusçuk’ta Bektaşî Tekkeleri: TAY HIZIR ALİ BABA VE HORASANÎ ALİ BABA TEKKELERİ

Rusçuk’ta bulunan Bektaşî tekkeleri arasında Tay Hızır Ali Baba ve Horasanî Ali Baba Tekkeleri de yer almaktadır.

01 Ekim 2008

 
TRABZON VALİSİ VEZİR ABDURRAHMAN PAŞA’NIN MUHALLEFATI (1728-1730)

Bu makalede ilk olarak çalışmanın önemi ve Abdurrahman Paşa’nın hayatına dair kısa bilgi verildi. Akabinde devlete olan...

01 Mayıs 2008

 
Bir Osmanlı Veziriazamının Mal Varlığı: AMCAZÂDE HÜSEYİN PAŞA’NIN MUHALLEFATI

Amcazade Hüseyin Paşa, 1697-1702 yılları arasında beş yıl sadrazamlık yapan bir devlet adamıdır.

01 Nisan 2012

 
Osmanlı Merkez Ve Taşra Teşkilâtlarının Yeniden Yapılanma Süreci (1836-1856)

Tanzimat döneminde ise II. Mahmud'un yaptığı bu köklü reformların hukukî alt yapısı oluştu-rulmaya çalışıldı. Bu dönemde...

01 Haziran 2000


Most Read