Orta Asya Türk kenti

 
ORTA ASYA TÜRK KENT MODEL/LER/İ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (VIII. YÜZYILDAN XIII. YÜZYILA KADAR)

Bu araştırma, VIII.-XIII. yüzyıllarda Orta Asya Türk egemenlik coğ-rafyasında organize edilmiş yerleşme sisteminin...

01 Ocak 2005


Most Read